יש לי יום הולדת

מקשטים את הבית בקצת זהובים, ...

יש לי יום הולדת

עושים שמח

יש לי יום הולדת

שמחים האחד בשניה

שמחים האחד בשניה

מדליקים נרות ומביעים משאלה.. נושפייייםםםםםםםםם

שמחים האחד בשניה

שמחים האחד בשניה

שמחים האחד בשניה

קיבלתי את המתנה טובה שיכולתי לבקש: א ה ב ה